ابزار شخصی
عملیات مدرک

ترشح زياد بزاق

ترشح زياد بزاق

-         استفراغ

-         اختلال رواني و هيجان

-         حاملگي

-         محركهاي اشتها

-         التهاب + جسم خارجي يا تومور حلق يا مري

 

 


راه اندازی شده با پلون، سامانه مدیریت محتوای متن‌باز

این سایت با استانداردهای زیر مطابقت دارد: